Jeg er Specialer Behandling Aktiviteter Forside

Behandling

Behandlingen tager udgangspunkt i de områder af klientens liv, hvor denne føler, at noget ikke er optimalt. Det kan være på det fysiske helbredsplan, det følelsesmæssige plan eller på det ydre plan i ens kærlighedsliv, familieliv, arbejdsliv, eller hvor man nu kan mærke, at der er noget, der halter.

I løbet af kort tid bringes klienten ind i en særlig healingstilstand. I denne tilstand er man er i samklang med sjælens frekvens, og her er kroppen bedst til at heale sig selv. Ligesom man har en unik mulighed for at komme tæt på fortrængte oplevelser og følelser, som uanset hvor undertrykte de er, sender negative vibrationer ud i ens krop og omgivelser, hvor de skaber deres egen negative virkelighed.

Idet vi tuner ind i klientens problematik, vil den udfolde sig og vise sine rødder, således at vi kan få adgang til at heale og transformere så meget som muligt af problematikken og det, den er i berøring med såvel på det indre som det ydre plan.

Roden til problemet skal ofte findes tilbage i tiden, og når kroppen er i denne healingstilstand vil kroppens selvhelbredende kraft selv finde tilbage til der, hvor skaden er sket. Denne skadeserindring ligger lagret på celleplan og helt nede i ens DNA, hvortil der downloades en positiv omprogrammering af gamle traumer, tankemønstre og negativt ladede følelser.

Behandlingen er således meget dybdegående og har vidtrækkende effekter ud over en selv og implicerer familie- og arbejdsmæssige eller sociale relationer. Man vil se, hvordan problematikkerne i ens omverden forandrer sig i takt med, at man selv får vendt nogle brikker fra negativ til positiv inden i sig selv.

På trods af behandlingens endog meget følelsesforløsende effekt, foregår transformationen i de fleste tilfælde ubesværet og let. Oftest foregår behandlingen uden mange ord, når den indledende snak er overstået, da healingstilstanden er lig den tilstand, man kender lige idet, man falder i søvn. Og for megen tale bringer klienten ud af denne optimale forandringstilstand.

En behandling tager typisk omkring 1½ time og foregår i en beskyttet og tryg atmosfære.

Rikke Gade Therkildsen, Thorvaldsensvej 21, 3.th, 1871 Frederiksberg C., Mobil: 2991 9339, rikkegade@hotmail.com